Chân lý

Đừng đánh đồng đúng-tốt với xấu-ác như nhau rồi gọi đó là "tâm vô phân biệt"

6/09/2019 10:10:00 SA

... Thưa Thầy, Theo quan điểm Phật giáo, Đạo là gì? Đạo với đời có quan hệ như thế nào? Bạn Đạo (hay còn gọi là đạo hữu) là gì? Bạn Đạo với bạn trong đời sống thường ngày có quan hệ ra sao? Cám ơn Thầy.
TRẢ LỜI:
Phật giáo không có quan điểm mà chỉ mô tả lẽ thật. Đạo là lẽ thật rốt ráo ấy. Thấy ra và sống đúng lẽ thật trong cuộc sống thì đó chính là Đạo, không thấy ra và không sống đúng lẽ thật ấy thì đó là Đời. Nên có câu: "Đời không đạo như thuyền không lái, đạo không đời đạo phải về đâu".
Không có bạn đời với bạn đạo mà chỉ có bạn xấu bạn tốt mà thôi.

* * *

Thưa Thầy, theo con thì làm gì có bạn tốt hay xấu, chỉ có bạn thôi. Còn tình bạn kia như thế nào là do nghiệp (đã và đang tạo) chứ ạ.
Và xin Thầy nói thêm về lẽ thật ạ. Cám ơn Thầy.
TRẢ LỜI:
Ý Thầy nói là đừng phân chia bạn đời hay bạn đạo, vì dù đời hay đạo thì cũng có người tốt & người xấu.
Con nói do nghiệp tức là đã công nhận nghiệp xấu, nghiệp tốt, nghiệp đúng, nghiệp sai, nghiệp thiện, nghiệp ác rồi, phải không? Nhưng nếu con cứ đổ cho nghiệp thì sao phải "chọn bạn mà chơi", "gần mực thì đen gần đền thì sáng", và tại sao Đức Phật cũng dạy "xa lánh kẻ ác, thân cận người lành"?
Con nói: "chỉ có bạn (là bạn) thôi", bởi vì con có tâm bao dung cả mặt tốt lẫn mặt xấu của bạn là tốt, nhưng nói "làm gì có bạn tốt hay xấu" thì không thực tế chút nào, điều đó tự con biết rõ chứ không cần Thầy phải chứng minh.
Người trí là người thấy rõ thiện ác, tốt xấu dù đó là bạn hay thù, nhưng tâm vẫn bình đẳng không bị thị phi ấy chi phối, chứ không phải đánh đồng đúng tốt với xấu ác như nhau rồi gán cho nó là "tâm vô phân biệt".
Lẽ thật là lẽ thật như nó đang là, vượt ngoài ngôn ý, không phải là cái được cho là, nghĩ là, phải là, sẽ là... thì làm sao Thầy "nói thêm về lẽ thật" được!...

Thầy Viên Minh - Tổng hợp từ các Hỏi & Đáp với Phật Tử.

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét