Chia sẻ

Nghiệp nên hiểu như là “bài học” của mỗi chúng sinh

7/04/2019 06:56:00 SA
Chia sẻ

Muốn được an toàn là Thường kiến

7/04/2019 06:53:00 SA
Chân lý

Khi ăn tâm mình thanh tịnh thì đó là ăn chay

7/04/2019 06:51:00 SA
Chia sẻ

Cuộc sống vốn dễ dàng, thật dễ dàng và vui vẻ

6/29/2019 03:47:00 CH
Chia sẻ

Xuất hồn, Lucid dream... tất cả chỉ là trò chơi của bản ngã mà thôi!

6/16/2019 07:09:00 SA
Chia sẻ

Xung quanh chuyện "Tẩu hỏa nhập ma"

6/15/2019 07:06:00 SA
Chân lý

Đừng đánh đồng đúng-tốt với xấu-ác như nhau rồi gọi đó là "tâm vô phân biệt"

6/09/2019 10:10:00 SA
Chia sẻ

Cái sai có ý nghĩa rất bí ẩn và khó lường

6/09/2019 10:05:00 SA
Chia sẻ

Có phải đôi khi chúng ta đã quá vội vàng phán xét người khác?

6/09/2019 10:02:00 SA
Chia sẻ

Tình yêu là "phi vật thể" dễ bị tổn thương và tan vỡ nhất!

6/09/2019 09:56:00 SA
Chia sẻ

Phong thủy theo năng lực của TÂM

6/09/2019 09:53:00 SA
Chia sẻ

Đôi mắt nhìn trong suốt, rộng mở cùng trái tim

6/09/2019 09:51:00 SA