Chia sẻ

Cái sai có ý nghĩa rất bí ẩn và khó lường

6/09/2019 10:05:00 SA

...Kính thưa Thầy, từ lâu khi con còn nhỏ nhìn các vị tu sĩ con đều cảm kích. Lớn lên gặp Phật pháp con càng quý trong các Tăng Ni. Từ khi biết Phật pháp 11 năm nay con luôn ước nguyện trong đời này là đi xuất gia, nhưng con có một suy tư rằng nếu đi tu mà phiền não tham, sân, si hơn ngoài đời liệu có là gánh nặng cho chùa không ạ.
Con thấy nhiều thầy cô mà không còn dám tin vào mắt, tai mình nữa. Đi tu dễ quá, ai cũng xuất gia được... Các bậc chân tu thì thật là hiếm hoi nhưng trong sâu thẳm lòng con vẫn muốn đi tu...
Kính Thầy dạy dỗ thêm cho con ạ.
TRẢ LỜI:
Bây giờ con cứ tu trong điều kiện hiện tại của mình rồi khi nào có đủ nhân duyên con xuất gia cũng tốt. Nếu thấy rõ căn cơ trình độ của chúng sinh con sẽ không còn buồn khi thấy các tu sĩ sai lầm nữa. Họ cũng là con người bình thường như mọi người, cái tốt của họ là có phát tâm tu nhưng do trình độ còn yếu kém nên tu chưa tới nơi tới chốn đó thôi. Biết đâu sau này con xuất gia trong hoàn cảnh của họ con mới thông cảm với sai lầm mà họ đang gặp phải.
Con hãy thấy rằng tất cả cái sai của chúng sinh hiện có chính là những cái sai mà con đã từng trải qua trong vô lượng kiếp quá khứ, và nếu chưa từng trải thì sẽ trải qua trong những kiếp sống tương lai. Cái nào bây giờ con đang đúng chính là nhờ con đã từng sai trong quá khứ. Nhận ra cái đúng xuất phát từ học được bài học trong cái sai. Vì vậy, hãy thương yêu và thông cảm với những người đang sai và hãy tin rằng một ngày kia khi họ học ra bài học của mình thì rồi chắc chắn họ cũng sẽ thấy ra cái đúng.
Cái đúng luôn có sẵn, chỉ cần học ra bài học từ cái sai để buông chúng đi thì cái đúng tự xuất hiện.
Cái đúng không phải là sản phẩm riêng tư của mỗi người, mà là cái đúng muôn đời của Pháp. Đúng chính là nhận ra sai lầm của cái Ta ảo tưởng và buông nó đi để trở về sống với cái đúng của Pháp.
Cái sai có ý nghĩa rất bí ẩn và khó lường, chính khi chúng ta thấy cái sai của người thì ngay lúc đó chúng ta đang sai ở một góc độ khác mà không hay. Vì vậy Thầy nói tu là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi từ cái sai để trở về với cái đúng của Pháp, chứ không phải là làm ra cái đúng của riêng mình. Cái đúng nào con có thể tạo được một cách chủ quan cũng đều là cái sai muôn đời mà con thấy nơi mỗi mỗi chúng sinh.
Yêu thương cả cái đúng lẫn cái sai đó chính là lòng Đại Bi của một bậc Đại Trí...

Thầy Viên Minh - Trích Hỏi & Đáp với các Phật Tử.

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét